Käyttöohjeet

Tikkurilan MaalausRYL 2012 maalaustyöselostusohjelmalla voidaan hakea MaalausRYL 2012:n mukaisia maalauskäsittely-yhdistelmiä ja koota niistä maalaustyöselostus. Ohjelma sisältää maalauksen menettelyohjeet käsittely-yhdistelmiksi koottuna sekä tiedot tarvittavista tuotteista.

Käsittely-yhdistelmien hakeminen

Maalauskäsittely-yhdistelmiä voidaan hakea kolmella eri tavalla; kohdetta kuvaavilla valintakriteereillä, yhdistelmäselostenumerolla tai pintatuotteella.

Haku 1 (Haku kriteereillä)

Haettaessa käsittely-yhdistelmiä valintakriteereillä, määritetään onko kyseessä sisä- vai ulkomaalaus, maalauskohde ja maalausalusta valitsemalle nämä alasvetovalikoista. Valintojen avulla saadaan lista hakukriteerejä vastaavista käsittely-yhdistelmistä. Hakua voidaan tarkentaa määrittämällä rasitus- ja/tai ulkonäköluokka, kunnossapitoväli, kiiltoryhmä tai vain jokin näistä.

Haku 2 (Haku käsittely-yhdistelmänumerolla)

Käsittely-yhdistelmiä voidaan hakea myös viisinumeroisella käsittely-yhdistelmätunnuksella. Tunnus kirjoitetaan hakukenttään, ohjelma avaa annettua numeroa vastaavan käsittely-yhdistelmäselostesivun.

Haku 3 (Haku pintatuotteella)

Käsittely-yhdistelmiä voidaan hakea myös pintatuotteen avulla. Kirjoita hakukenttään pintatuotteen nimi. Ohjelma listaa kaikki ne käsittely-yhdistelmät, joissa valittu tuote esiintyy pintamaalina. Käsittely-yhdistelmä valitaan hakutuloksista klikkaamalla yhdistelmäselosteen numeroa.

Yhdistelmäselostesivu

Jokainen käsittelyryhmä sisältää neljä eri ohjetta, joista valitaan joko ensi-, pesu-, huolto- tai korjausmaalauksen ohjeet.

Pintatuote ja mahdolliset muut tuotteet valitaan alasvetovalikoista. Tuotekohtaisia tietoja voidaan tarkastella maalauskäsittelytekstissä olevien tuoteselostelinkkien avulla.

Kopioi leikepöydälle -toiminto

Painamalla "Kopioi leikepöydälle"-näppäintä, käsittely-yhdistelmäteksti kopioituu leikepöydälle. Teksti liitetään asiakirjaan (maalaustyöselostukseen) valitsemalla näppäinyhdistelmä Ctrl+V tai hiiren oikean näppäimen Liitä -toiminnon avulla.