Kunnossapitovälit

Maalatut pinnat tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Maalattujen pintojen odotettavissa olevaa huoltomaalausväliä määriteltäessä voidaan käyttää apuna seuraavaa luokittelua:

Ei luokiteltu
S
alle 2 vuotta
Lyhyt
L
2...5 vuotta
Keskipitkä
K
5...10 vuotta
Pitkä
P
10...20 vuotta

Korroosionestomaalauksessa käytetään huoltomaalausvälin määrittelyyn tavoiteltua kestoikää, jossa luokat ovat alhainen 2...5 vuotta, kohtalainen 5...15 vuotta ja korkea yli 15 vuotta (SFS-EN ISO 12944).


Huoltomaalausväliä arvioitaessa tulee selvittää seuraavat tekijät:


  • analysoidaan tai arvioidaan rasitusluokka
  • selvitetään kaikki maalausyhdistelmän valintaan vaikuttavat erityisolosuhteet, kuten aikaisemmat pintakäsittelyt
  • tarkastetaan maalausalustan ja sen yksityiskohtien suunnittelu, esimerkiksi että galvaaninen korroosio on estetty
  • arvioidaan huoltomaalattavan pinnan kunto, standardi SFS-EN ISO 4628
  • laaditaan kunnossapito-ohjelma, joka kattaa rakenteen koko suunnitellun käyttöiän.


Kunnossapitovälin tarkoittama aika on arvio, joka auttaa omistajaa laatimaan pinnalle kunnossapito-ohjelman.