Rasitusluokat

Maalattavan pinnan käsittely-yhdistelmän valintaan vaikuttavat oleellisesti pintaan käytössä kohdistuvat rasitukset sekä maalaukselta vaadittava kestävyys. Ympäristön rasitus ilmaistaan maalauksen rasitusluokalla, jonka avulla pyritään kuvaamaan niitä olosuhteita, joissa käsittely-yhdistelmää voidaan käyttää.

Maalattavissa kohteissa vallitsevat ympäristöolosuhteet jaetaan maalauksen kestävyyteen vaikuttavien tekijöiden perusteella yhteentoista luokkaan. Sisätiloissa vallitsevat ympäristöolosuhteet kuuluvat rasitusluokkiin 01...06. Ulkoilman ympäristöolosuhteet kuuluvat rasitusluokkiin 11...15. Teräs-, alumiini- ja kuumasinkityillä pinnoilla vastaavat rasitusluokat on esitetty standardissa SFS-EN ISO 12944-2 Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 2: Ympäristöolosuhteiden luokittelu ja ovat seuraavat: C2, C3, C4, C5-I ja C5-M. Maalatun pinnan huoltamisessa noudatetaan maalinvalmistajan ohjeita.