Rasitusluokat sisätiloissa

RL 01, Vähäiset rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa
Luokan 01 mukainen rasitus esiintyy kuivissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin kohdistuu ainoastaan vähäinen mekaaninen rasitus ja pinnoilta ei vaadita pesunkestävyyttä. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi asuinhuoneiden ja toimistojen katot.

RL 02, Tavanomaiset rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa
Luokan 02 mukainen rasitus esiintyy kuivissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin kohdistuu tavanomainen mekaaninen rasitus ja pintojen tulee kestää pyyhkimistä. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi asuin- ja toimistohuoneiden seinät.

RL 03, Suuret rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa
Luokan 03 mukainen rasitus esiintyy kuivissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin kohdistuu suuria mekaanisia rasituksia ja pintojen tulee kestää satunnaista pesua ja pyyhkimistä. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi kevyen kulutuksen julkiset tilat, asuntojen keittiöt ja wc-tilat sekä kuivat koestustilat, jotka eivät joudu alttiiksi kemialliselle rasitukselle.

RL 04, Erittäin suuret rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa
Luokan 04 mukainen rasitus esiintyy kuivissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin kohdistuu erittäin suuria mekaanisia rasituksia ja pintojen tulee kestää pesua ja pyyhkimistä. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi raskaan kulutuksen julkiset tilat, liiketilat, luokkahuoneet, porrashuoneet, sisäliikuntatilat sekä potilashuoneet.

RL 05, Erityisrasitukset ja -vaatimukset sisätiloissa
Luokan 05 mukainen rasitus esiintyy sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin kohdistuu suuria mekaanisia rasituksia tai niihin voi roiskua tai tiivistyä vettä (märkätilat ja muut kosteudelle ja sitä kautta mikrobeille alttiit ympäristöt). Pintojen tulee kestää toistuvaa pesua ja pyyhkimistä. Tilan käyttötarkoitus vaikuttaa ratkaisevasti maalipintojen vaurioitumisnopeuteen ja maalauskäsittely-yhdistelmän valintaan. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi lämmittämättömät tilat sekä sauna- ja pesutilat.

RL 06, Erityissuunnittelua vaativat rasitukset sisätiloissa
Luokan 06 mukainen rasitus esiintyy sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin kohdistuu erittäin suuria mekaanisia tai kemiallisia rasituksia tai niihin voi roiskua tai tiivistyä vettä. Pintojen tulee kestää hankausta ja toistuvaa pesua höyryllä tai painevedellä. Tilan käyttötarkoitus ja lähiympäristö vaikuttaa ratkaisevasti maalipintojen vaurioitumisnopeuteen ja maalauskäsittely-yhdistelmän valintaan. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi suurtalouskeittiöt, uimahallit, laboratoriot, meijerit, teollisuuden tilat, huoltoasemat ja sairaaloiden toimenpidetilat.