Ulkonäköluokat ulkomaalauksessa

Ulkopinnoilla ulkonäköluokkaa valittaessa otetaan huomioon maalattavan alustan materiaali, käytettävä tuote ja valittu työmenetelmä sekä työsaumojen sijoittelu (telinevalinnat). Pinnan struktuuri otetaan myös huomioon luokkaa valittaessa, esimerkiksi sahatulle puulle, rapatulle pinnalle, betonipinnalle tai hirrelle ei voi toteuttaa ulkonäköluokkia PuE tai Pu1.


Peittävän maalauskäsittelyn ulkonäköluokat ulkona

Ulkonäköluokka PuE

Tämän ulkonäköluokan käsittely-yhdistelmät vaativat erityismäärittelyä ja erityissuunnittelua.
Pinnan valmiiksimaalauksen tulee olla täysin peittävä ja yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavärinen. Värin ja kiillon tulee olla täysin tasainen ja vastata annettua tai mallipintaan tehtyä väri- ja kiiltonäytettä. Rajausten on oltava täysin täsmällisiä. Valmiissa pinnassa ei sallita alustasta johtuvaa epätasaisuutta, koloja, naarmuja, nystyröitä eikä huokosia. Valmiissa pinnassa ei sallita työtavasta
johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia eikä kiiltoeroja. Valmiissa pinnassa ei sallita työmaa-aikaisten
vaurioiden näkyviä paikkauksia tai paikkamaalauksia.

Ulkonäköluokka Pu1
Pinnan valmiiksimaalauksen tulee normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna olla täysin peittävä ja yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavärinen. Värin ja kiillon tulee olla tasainen ja vastata vertailupintaa tai tehtyä mallipintaa. Rajausten on oltava normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna täysin täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan
mukaista rakenteesta johtuvaa epätasaisuutta. Valmista pintaa arvioitaessa otetaan huomioon tuotteen ominaisuudet, alustan pinnan muoto (struktuuri) ja käytetty työmenetelmä. Valmiissa pinnassa ei sallita työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia eikä kiiltoeroja.

Ulkonäköluokka Pu2
Pinnan valmiiksimaalauksen tulee normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna olla peittävä ja yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavärinen. Värin ja kiillon tulee vastata vertailupintaa tai tehtyä mallipintaa siten, että värisävyssä ja kiillossa ei voi havaita yleissilmäyksellä eroja. Rajausten on oltava normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan mukaista rakenteesta johtuvaa epätasaisuutta. Valmista pintaa arvioitaessa otetaan huomioon tuotteen ominaisuudet, alustan pinnan muoto (struktuuri), käytetty työmenetelmä sekä työsaumat. Valmiissa pinnassa ei sallita häiritsevässä
määrin työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia eikä kiiltoeroja. Valmiissa pinnassa ei sallita työmaa-aikaisten vaurioiden häiritsevässä määrin näkyviä paikkauksia tai paikkamaalauksia.

Ulkonäköluokka Pu3
Pinnan valmiiksimaalauksen tulee normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna olla yleisvaikutelmaltaan peittävä. Pienehköt sävyerot sallitaan. Rajausten on oltava normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna tyydyttäviä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan mukaista rakenteesta johtuvaa epätasaisuutta. Valmista pintaa arvioitaessa otetaan huomioon tuotteen ominaisuudet, alustan pinnan muoto (struktuuri), käytetty työmenetelmä sekä työsaumat. Valmiissa pinnassa sallitaan vähäisessä määrin työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia ja kiiltoeroja.


Kuultokäsittelyn ulkonäköluokat ulkona

Ulkonäköluokka KuE
Tämän ulkonäköluokan käsittely-yhdistelmät vaativat erityismäärittelyä ja erityissuunnittelua.

Ulkonäköluokka Ku1

Pinnan kuultokäsittelyn tulee normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna olla yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavärinen. Värin tulee vastata vertailupintaa tai tehtyä mallipintaa. Alustan luonnollisen kuvioinnin tulee näkyä. Rajausten on oltava normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna täysin täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan
mukaista alustasta johtuvaa epätasaisuutta. Valmista pintaa arvioitaessa otetaan huomioon tuotteen ominaisuudet, alustan pinnan muoto (struktuuri) ja käytetty työmenetelmä. Valmiissa pinnassa ei sallita työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia eikä kiiltoeroja.

Ulkonäköluokka Ku2
Pinnan kuultokäsittelyn tulee normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna olla yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen. Värin tulee vastata vertailupintaa ja tehtyä mallipintaa siten, että värisävyssä ei voi havaita yleissilmäyksellä eroja. Alustan luontaisen kuvioinnin tulee näkyä. Rajausten on oltava normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan mukaista alustasta johtuvaa epätasaisuutta. Valmista pintaa arvioitaessa otetaan huomioon tuotteen ominaisuudet, alustan pinnan muoto (struktuuri), käytetty työmenetelmä sekä työsaumat. Valmiissa pinnassa ei sallita häiritsevässä määrin
työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia eikä kiiltoeroja.

Ulkonäköluokka Ku3
Pinnan kuultokäsittelyn tulee normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna olla yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen. Alustan luontaisen kuvioinnin tulee näkyä. Pienehköt sävyerot sallitaan. Rajausten on oltava normaalilta katseluetäisyydeltä tarkasteltuna tyydyttäviä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa määritellyn mittatarkkuusluokan mukaista rakenteesta johtuvaa epätasaisuutta.
Valmista pintaa arvioitaessa otetaan huomioon tuotteen ominaisuudet, alustan pinnan muoto (struktuuri) sekä käytetty työmenetelmä. Valmiissa pinnassa sallitaan vähäisessä määrin työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia ja kiiltoeroja.